Beslist Klantenservice

Beslist is een website waarop het aanbod van vele webwinkels te vinden is. Door het grote aanbod kunt u de producten snel en eenvoudig vergelijken en zult u dus nooit teveel betalen voor uw product. De website verkoopt zelf dus geen producten maar verwijst u door naar de gewenste site. Het via internet vergelijken van producten heeft vele voordelen ten opzichte van het vergelijken van producten in een winkel. Het aanbod op de website is namelijk erg groot en u kunt gemakkelijk de prijzen vergelijken. Wanneer u een vraag heeft over een product dient u contact op te nemen met de website die dit product aanbiedt en dus niet met Beslist. U kunt uiteraard wel terecht bij de klantenservice van beslist wanneer u een andere vraag heeft of wanneer u hulp nodig heeft.

Contact Beslist

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de webwinkel Beslist. Op de website van Beslist is erg veel informatie te vinden, waardoor het wordt aangeraden om eerst deze informatie door te nemen alvorens u besluit contact op te nemen met de klantenservice. Wanneer u niet de juiste informatie heeft kunnen vinden kunt u contact opnemen met de klantenservice. De klantenservice is telefonisch te bereiken.

Telefoonnummer Beslist

Het telefoonnummer dat consumenten moeten bellen bij vragen, problemen of klachten is 0900-2375478. Webshops of andere zakelijke relaties moeten een ander nummer bellen wanneer zij contact willen opnemen met de klantenservice van Beslist. Dit nummer is 026-3190410. Beide nummers zijn op alle werkdagen te bereiken.